Svensk folkmusik

I dag tänkte jag berätta lite om hur folkmusiken i Sverige har sett ut genom tiderna. Som vi redan vet så är folkmusiken utbredd, har sina rötter lite varstans och influenser från ännu fler platser. Folkmusik är folkets musik men hur såg det egentligen ut när svensk folkmusik uppkom? 

svensk folkmusik historia
Vintage photo created by freepik – www.freepik.com

Folkmusikens historia i Sverige

Den svenska folkmusiken innefattar spelmanstraditionen, visor, psalmer och annan festmusik. Musiken har stor spridning över hela Sverige men det som är mest spännande med svensk folkmusik är att den har olika karakteristiska drag och stilar beroende på var du är. Eftersom folkmusik från början är musik som uppstod av folket så låter den olika runt om i Sveriges landskap, städer, socknar och byar. Musiken har helt enkelt olika dialekter, precis som vi har i språket!

Folkmusik i Sverige har influerats av närliggande länder, bland annat Polen, Ryssland, Tyskland och Östeuropa. Den folkmusik som uppkom runt 1820-talet visar också tydliga influenser från den kyrkomusik som fanns då. När folkmusik i Sverige började ta fart såg man folkmusiken som en slags motkraft till den hotande populärmusiken, framförallt jazz.

Hur uppkom svensk folkmusik i Sverige?

Människor skapade musik när de trallade och spelade tillsammans. Vanligt inom svensk folkmusik var att man tog visor och ballader, gärna medeltida sådana, och gjorde om dem till sina egna. Folkmusiken tillhör en så kallad improvisationskultur vilket betyder att man också gärna improviserade och spelade musik på gehör. Eftersom varje person uppfattade musiken olika och gjorde om den till sin så uppstod svensk folkmusik i flera härliga varianter.

Folkmusik var, och är, populärt vid speciella tillfällen och högtider. Det är musik som gärna får ta plats framförallt under bröllop, begravningar, dop och andra ceremonier men även tillställningar som evenemang och fester.

Svensk folkmusik – Svenska låtar

Redan under 1600-talet började man arbetet med att försöka samla in och bevara ett nationellt musikaliskt arv men det var i början av 1800-talet som litterära sällskap i Sverige började intressera sig för vad folket tyckte om. Man ville ta vara på folkets tankar och åsikter för att kunna skapa underhållning. Svensk folkmusik tillhör genrerna där musiken är gehörsbaserad och därmed inte är noterad på samma sätt som annan musik. Det Götiska Förbundet bestämde sig dock samlade in visor och låtar som sedan gjordes om för att passa in bättre på de ”finare” salongerna.

Nils Andersson och Olof Andersson drev och arbetade med den samlingen som till blev bokserien “Svensk Folkmusik – Svenska Låtar”. Samlingen består av 24 böcker med ungefär 8000 låtar totalt. År 2007 gjorde Svenskt Visarkiv materialet tillgängligt för alla genom att lägga ut det på internet.

Vilka instrument är typiska för svensk folkmusik?

Utöver att svensk folkmusik har influerats av närliggande länder och kyrkan så är även musiken i de gamla fäbodarna en del av den svenska folkmusiken. Förr i tiden använde man ofta fäbodar under sommaren för att hålla djur, främst kreatur, på betesmarker som låg en bit ifrån den gård som ägde boskapen. Bland fäbodar använde man bruksmusik för att underlätta i arbetet och musiken går under samlingsnamnet vallmusik. Musiken framfördes alltså i annat syfte än att man skulle lyssna på den för nöje och var bland annat till för att locka på djuren och att kommunicera mellan gårdarna. För att göra detta använde man kohorn, bockhorn, lurar och lockrop som gav en sångteknik som människor hörde även på väldigt stora avstånd, det som vi känner som kulning. Det var helt enkelt dåtidens sms.

Det vanligaste instrumentet inom svensk folkmusik idag är dock inte kohorn eller lockrop utan fiol, nyckelharpa och klarinett. Nyckelharpan är enligt många det instrument som är mest typiskt för svensk folkmusik eftersom man knappt använder instrumentet på andra platser än i just Sverige. Människor började använda nyckelharpa inom folkmusik någon gång under senmedeltiden men försvann under en period. På 1900-talet när Eric Sahlström förnyade harpan blev den återigen populär. Eftersom den svenska folkmusiken även blandats med andra musikgenrer är det relativt vanligt förekommande att även andra instrument vävs in i den nya folkmusiken. Nya instrument inom svensk folkmusik är bland annat gitarr, mandola och saxofon.

Instrument i svensk folkmusik
Typiska instrument i svensk folkmusik – fiol

Sångteknik i svensk folkmusik

För att få fram den korrekta sångtekniken inom folkmusik behöver man behärska olika tekniker. Tonen ska ligga långt fram i munnen och man sjunger framförallt mer på konsonanterna istället för vokalerna som man gör i det klassiska sångsättet. I folklig sång ingår även improvisationer och drillar. Dessutom finns även kulningen som en sångteknik främst utarbetad av kvinnor. Kulningen består av ljusa och volymstarka toner som folk hörde över längre sträckor.

Kända musiker inom svensk folkmusik:

Det finns en hel del kända folkmusiker från Sverige. Bland annat har vi Lorens Brolin från Skåne, Hultkläppen från Hälsingland, Byss-Calle från Uppland och Pål Olle från Dalarna. Två av de mest kända folkmusikerna vi har i Sverige i dag och som har nått även utanför folkmusikpublikens gränser är Kalle Moraeus och Åsa Jinder. Deras skicklighet på fiol respektive nyckelharpa har de visat otaliga gånger på scener runt om i Sverige. Andra exempel på skickliga folkmusiker är Ellika Frisell, Emilia Amper, Thuva Härdelin, Mats Andersson och Olov Johansson.

Senaste inläggen

Rulla till toppen