Kulturpolitik

Diskutera, samtala och säga sin åsikt

Foto: rawpixel.com www.freepik.com

Att värna och kultur gör också att kulturpolitik ligger mig varmt om hjärtat. Jag anser att möjligheten att konsumera och producera kultur ska vara jämlik för alla oavsett person, hemort och ålder. För mig är detta grunden i hela mitt engagemang som sedan mynnar ut i två starkare engagemangsområden:

Kulturpolitiska förhållanden på landsbygden och kulturpolitiska förhållanden för barn och unga är mina två stora engagemang i kulturlivet.

Kulturpolitik och landsbygden

Jag har själv valt att bosätta mig på landsbygden eftersom det är något jag verkligen trivs med. Jag har också själv valt att vara musiker och kulturentreprenör. Eftersom detta är otroligt viktiga frågor för mig så deltar jag aktivt i debatten kring jämlika möjligheter att vara en del i kulturlivet och en viktig kulturaktör – oavsett var du befinner dig.

Kulturpolitik och förhållanden för barn och unga

Ända sedan jag själv var tonåring har engagemanget för att barn och unga ska få möjlighet att vara kulturutövare funnits med mig. Startskottet för mitt engagemang var när “min” kulturskola hotades av stora besparingskrav. Den gången lyckades vi begränsa skadan kraftigt men det var grogrunden till min insikt om att det inte alltid är självklart att barn och unga ska få utöva kultur. Det är anledningen till att jag valde att bli musiklärare. Jag vill att barn och unga ska ha möjligheten att själva vara utövare.

Vad gör Therese Olsson Hugosson?

Jag håller mig ständigt uppdaterad om rapporter, debatter och utredningar som pågår och berättar för andra hur det påverkar landsbygd, barn och unga. För att aktivt vara med och påverka har jag även skickat in remissvar bland annat på Region Värmlands kulturplaner och jag mailar politiker när jag tycker att de behöver få reda på saker. För att kunna arbeta kulturpolitiskt är jag även engagerad i RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. Som musiklärare mailar jag också bland annat Lärarförbundet med förslag och önskemål för förbättringar av musiklärares vardag så att musiklärare ska få bästa möjlighet att utföra det viktiga jobbet att utbilda barn och unga i kultur.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Eftersom jag är väl insatt och engagerad i det som rör kulturpolitik, barn och unga och musik så hjälper jag gärna till att sprida kunskapen. Behöver du någon till din samtalspanel som kan föra en diskussion kring ämnena musik och kultur kopplat till urban norm eller barn och unga? Önskar du att någon hjälper dig i din kulturutredning? Tveka inte att höra av dig. Jag agerar också gärna bollplank eller författare till artiklar och annat som rör musik- och kulturbranschen och amatörkulturen.

Rulla till toppen