Undervisning

Vill du förbättra ditt instrumentalspel? Är du sugen på att lära dig en ny musikstil? Ska du arrangera en musikkurs för en grupp personer? Vill du ha en inspirerande workshop till arbetslaget för att både öka gemenskapen och kompetensen att jobba med estetiska uttryck? När du anlitar mig har du stort eget inflytande över vilken typ av undervisning du önskar och jag kombinerar det med min kompetens för bästa resultat.

Skräddarsydd undervisning för alla nivåer

Beroende på vad du vill uppnå med ditt musicerande så kan jag helt säkert bidra med kompetens och hjälp. Jag skräddarsyr din undervisning så den blir precis som du vill för att nå ditt mål. 

Jag har gedigen erfarenhet av att undervisa alla åldrar och alla nivåer såväl enskilt som i grupp, både i form av workshops, enstaka lektioner, regelbundna träffar. Som ett resultat av detta har jag alltså ett flexibelt arbetssätt utifrån person, grupp och situation.

Undervisning kan ske både via onlinelektioner och genom fysiska träffar så det är med andra ord fullt möjligt att anpassa hela resan för just dig.

Ämnen som du kan få undervisning inom

 • Klarinett (alla nivåer, alla klarinettstorlekar)
 • Saxofon (alla nivåer, alla saxofonstorlekar)
 • Piano och keyboard (nybörjare till intermediate)
 • Svensk folkmusik på alla melodiska instrument
 • Klassisk musik
 • Notläsning på alla instrument
 • Gehörsträning på alla instrument
 • Grundläggande musikkunskap på alla instrument, till exempel rytm, puls, m.m.,
 • Övningsstrategier inom musik.
privatlektioner i saxofon

Foto: Master 1305 at freepik.com

Fortbildning i musik för lärare

Musikkurs för lärare

Som legitimerad musiklärare, musiker och riksspelman är det ganska självklart att jag älskar musik och jag har undervisat 4-åringar till 85-åringar. Utöver att själv arbeta med det så hjälper jag gärna andra att utveckla sin utlärningsmetod inom området.

Ibland kan det kännas svårt att lära ut musik och instrument till yngre barn. För det första kan man vara en ovan musikant, för det andra kanske man inte har så mycket utbildning eller fortbildning för lärare i musik. Men även om man är en musikintresserad lärare med begränsade förkunskaper inom musik, så finns det enkla metoder och grepp som du som lärare kan använda för att öka elevernas musikaliska kunskaper.

Jag erbjuder därför fortbildning för förskole- och lågstadielärare. Där visar jag bland annat hur man kan arbeta med musik och enkla instrument på ett roligt, enkelt och inspirerande sätt och samtidigt utveckla eleverna utifrån kursplaner i musik. Innan vi börjar fortbildningen anpassar vi givetvis fortbildningens innehåll efter dig, din förkunskapsnivå och dina önskemål.

Exempel på vad fortbildning i musik kan innehålla

 • Rytmik, takt, puls och rörelse
 • Spela enkla instrument
 • Jobba med sång och talrösten
 • Arbeta med kontrastpar, t.ex. starkt/svagt och snabbt/långsamt
 • Låtlistor som lämpar sig att använda till olika moment i undervisningen
 • Stämma en ukulele eller gitarr på enkelt sätt
 • Byta strängar på gitarr eller ukulele
 • Ämnesintegration med svenska eller engelska

Exempel på undervisningsformer

Emellanåt önskar mina yngre elever lära sig någon pop- eller rocklåt. Att lära ut på gehör eller via minnet är exempel på två sätt jag använder då, men ibland gör jag också instruktionsvideos. Medan de har längre lov och ledigheter kan de använda dessa klipp för att lära sig ny musik. De två klippen nedan är alltså exempel på sådana videos.

Kontakta mig för mer information om musikundervisning!

Du är alltså varmt välkommen att höra av dig via kontaktformuläret nedan så tar vi det vidare därifrån!

Rulla till toppen