Villkor / Terms of use

Villkor på svenska kommer nedanför den engelska.

Terms of use of the course and copyright

Copyright © LesMusicationPros


All rights to owned material and the course as a concept are protected. Copying, distributing, publishing or modifying material contained on LesMusicationPro’s websites and portals is strictly prohibited.

Terms of use of the portal content

You purchase gives access to the portal content during the course period. Content is protected by copyright and is provided for personal, non-commercial use only.

You may not use the product or material available in the course in a manner that violates our rights or in a manner that has not been approved by LesMusicationPros. You may not modify, copy, reproduce, publish, upload, post, transfer, translate, sell, create derivative works, utilize or distribute material from the Product in any manner or medium (including email or other electronic means). Duplication, sharing or uploading of product files for sharing sites is considered theft and will be reported to the extent permitted by law.

However, you may download and / or print a copy of certain pages on the Personal Non-Commercial Use website, provided that all copyrights and other proprietary rights are retained.

Terms & Conditions

LesMusicationPros makes it easy, safe and free from unpleasant surprises when buying. Below you can see our full terms of purchase.

Deadline for corporate customers: Courses, consultations and membership services

Our member services, courses and consultations sold to the corporate market have no time limit unless this has been stated by the seller or information about the deadline given during the purchase process. Each time limit is valid only under the terms of the purchase or purchase process.

Deadline for consumers and courses with specified deadlines

On courses advertised with 14 days’ open purchase (cancellation), this cancellation right applies from the date of purchase if we have not announced that we provide a 14 day deadline from the start date of the course. If you want to use the deadline, please give us feedback before the deadline expires. We will refund your money within one week from the date your deadline is used. Refund is made on the same account as the money was paid from. Other deadlines may apply if stated. If you do not notify within the deadline, the right to terminate will cease and and the money will not be refunded.

We note that the time limit for prohibition applies only to consumers and not to a person who primarily acts as a trader. If you buy our courses / packages aimed at developing business ideas / in the professional industry, we consider you to act as part of the business.

Villkor


Köpvillkor

LesMusicationPros gör det enkelt, säkert och fritt från obehagliga överraskningar vid köp. Nedan kan du se våra fullständiga köpvillkor.
 
Tidsfrist för företagskunder:

Kurser, konsultationer och medlemskapstjänster

Våra medlemstjänster, kurser och samråd som säljs till företagsmarknaden har ingen tidsfrist om det inte har uppgetts av säljaren eller information om tidsfristen ges under inköpsförfarandet / inköpsidan. Varje tidsfrist gäller endast enligt villkoren på inköpsidan eller i inköpsprocessen.
 
Tidsfrist för konsumenter och kurser med angivna tidsfrister

På kurser som annonseras med 14 dagars ångersrätt enligt Distansavtalslagen gäller denna avbeställningsrätt från inköpsdatum såvida inte vi har meddelat att vi ger en 14 dagars öppet köp deadline från kursens startdatum. Om du vill använda deadlinen, vänligen ge oss feedback innan tidsfristen löper ut. Vi betalar tillbaka dina pengar inom en vecka från det datum då din tidsfrist används. Återbetalning sker på samma konto som pengarna betalades från. Andra tidsfrister kan gälla om det anges. Om du inte meddelar inom tidsfristen, upphör rätten att säga upp och pengarna återbetalas inte.
 
Vi noterar att tidsfristen för förbud gäller endast för konsumenter och inte för en person som huvudsakligen agerar som en näringsidkare. Om du köper våra kurser / paket som syftar till att utveckla affärsidéer / marknadssidor, anser vi att du agerar som en del av affärsverksamheten.
 
Garantier
Eventuella garantier som lämnas i samband med köp av produkten får endast användas om förutsättningarna för garantin är uppfyllda och det skriftliga meddelandet ges till oss senast garantin upphör. Om du vill använda någon överenskommen garanti begär vi att du bevisar att du har slutfört din del av avtalet. Genom att använda garantin kommer all tillgång till kursportalen och tillhörande tjänster att avslutas som ett resultat av det återbetalade kursbeloppet.
 
Kortbetalning
Vi accepterar Visa och MasterCard genom våra Affiliates Paypal och/eller Stripe. Alla transaktioner skickas krypterade via Secure Sockets Layer (SSL) och är 100% säkra. Kortinköp är gratis. Om det överenskomna beloppet / avdraget inte är godkänt och betalningen inte tas emot kommer en faktura från LesMusicationPros att genereras.
 
Delbetalnings- och avdragssystem
Ett köp som görs med ett avdragssystem, antingen skriftligen eller muntligt, ska betraktas som bindande och betalas i sin helhet inom tidsfristen. Om avdrag inte betalas inom den avtalade tiden kommer det utestående beloppet att vidarebefordras till fakturering och inkasso.
 

Faktura
Vid avtal om fakturering skall fakturan betalas inom 14 dagar. Faktura skickad via e-post.

Vid försenad betalning kommer en samlingsavgift att skickas och lagstadgade avgifter kan gälla. Om betalningen kvarstår kommer fakturan att skickas till inkasso och ytterligare kostnader kommer att uppkomma.
  
Försäljning till minderåriga
Om du är under 18 år måste du ha tillstånd från vårdnadshavaren att beställa från oss.

Rulla till toppen