Internationella kvinnodagen – kvinnors kulturutövande

internationella kvinnodagen musiker

Internationella kvinnodagen - när motstånd blir drivkraft

Internationella kvinnodagen ger oss en extra möjlighet att reflektera över hur det ser ut för exempelvis kulturutövande kvinnor. Det var först något år efter avslutad musikhögskoleutbildning som jag förstod att alla de små och stora motstånd jag stötte på som kvinnlig klarinettist från och med tidig tonår och som försvårade min utveckling inte var slumpartade händelser. De var en del av ett system där kvinnor måste kämpa hårdare för rätten och möjligheten att nå sina mål. Det systemet, det motståndet består av både organisationsstrukturer och personer.  

För mig handlade det exempelvis under alla mina utbildningsår om

 • Avsaknad av kvinnliga professionella klarinettförebilder.
 • Varningar från den manliga högskolelärarens kollegor och studenter att söka till den skolan då han inte kunde undervisa kvinnliga studenter.
 • Killarna i klarinettsektionen som pratade med varandra men inte med mig.
 • Beröm som “Det är bra! Nu spelar du som en man!” av manliga lärare.
 • Manliga studenter som roffade åt sig fördelar i utbildningen utan att någon lärare eller ledning ens höjde ögonbrynen.
 • Manliga lärare som var mer intresserade av sin egen status som lärare än av att utveckla mig som student.

Idag har det gått så långt att när jag ser tillbaka på min utveckling så kan jag se att motstånd har tvingats bli min drivkraft. Eftersom systemet och motståndet mot kvinnor ännu existerar är motståndet fortfarande mitt driv då det finns mycket kvar att göra.

Extra motstånd vittnar om ännu bättre prestation

Det finns mycket att skriva om det orimliga motstånd som en kvinnlig klarinettist kan bli utsatt för. Trots detta har jag ju ändå lyckats att komma långt i mitt musicerande. Ett exempel på detta är just att bryta ny mark som första kvinnliga riksspelman på klarinett någonsin. Med tanke på detta extra motstånd en kvinnlig klarinettist möter är det ju en hejdundrans prestation!

Främjande krafter för kvinnors kulturutövande

Fira främjande krafter på internationella kvinnodagen

Idag är den internationella kvinnodagen. Enligt internationalwomensday.com är det en dag då vi ska fira kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella och politiska framgångar i världen. Istället för att ägna motståndet mer tanke så vill jag lyfta fram din och min möjlighet att vara del av ett helt annat system, nämligen de främjande krafterna. Genom de främjande krafterna kan vi skapa en jämlik värld där kompetens går före kön, där alla får lika möjligheter att nå sina mål och drömmar. Vi kan vara de krafter som hejar, peppar, skapar möjligheter, delar med oss av vår kompetens, påtalar orättvisor, och säger “tusan, vilket bra jobb du har gjort!”.

Dessa främjande krafter är en stor del i att vi ska ha ännu mer att fira på internationella kvinnodagen.

Främjande krafter som hjälpt mig framåt

Främjande krafter som jag vill hylla på internationella kvinnodagen

För att fira mina framgångar på internationella kvinnodagen vill jag också tacka och lyfta följande personer:

 • Min faster Ann-Britt Hugosson som öppnade dörren till eget musikutövande.
 • Min familj och äldsta vän Anna Henriksson som med pepp och hejarop i dur och moll stått vid min sida och trott på mig.
 • Mina lärare på Vara Kulturskola Cecilia Eklund och Margareta Forsblad för att lägga grunden i min musikaliska kunskap.
 • F.d. rektor på Vara Kulturskola Lars Graneheim som efter första provspelningen sade till mig att vi sällan når våra mål den väg vi på förhand tänkt, men att det finns många andra vägar till målet. Ett motto jag fortfarande lever efter.
 • Klarinettlärare Bengt-Ove Gunnarsson som alltid fortsatte utmana mig och tydligt satte tilltro till mina möjligheter.
 • Klarinettist Karin Dornbusch som, när jag upplevde att andra instrumentallärare och utbildningsinstanser svikit mig, tände gnistan hos mig och som på två intensiva veckor utvecklade mig mer än vad jag hade utvecklats totalt de 3 föregående åren.
 • Klarinettriksspelman Karl-Eric Winberg som på mina första trevande folkmusiksteg med stort hjärta och värme bjöd in mig i folkmusiken och som lät mig köpa en av hans c-klarinetter till ett pris som en student klarar av att betala för att jag fortsatt skulle kunna utvecklas inom folkmusiken.
 • Fiolriksspelman och bästa vän Maria Andersson som gjort att jag både vågat och fått ta nya självständiga kliv på senare år, som fått mig att se oupptäckta kvaliteter hos mig själv och stärkas i dem. Dessutom har hon fått mig att våga ta nya självförtroende- och självkänslokliv som musiker och kulturentreprenör.
 • Fiolriksspelman med Zorns guldmärke Alf Olsson som under min mörka klarinettperiod bjöd in mig till sin lekfulla, färgsprakande, glädjefulla folkmusikvärld och som helhjärtat öppnade hela sitt folkmusikkunnande för mig och som fortfarande utan baktanke eller villkor delar med sig av sin kompetens.

Bli en främjande kraft du också!

Ett av mina mål som musiklärare, musiker och kulturentreprenör är att även jag ska hamna på människors liknande listor. Självklart kan du också bli en del av de främjande krafterna. Ju fler vi blir, desto mer har vi att fira på internationella kvinnodagen i framtiden!

Internationella kvinnodagen och alla andra dagar för kvinnors kulturutövande

Behöver du någon som pratat om kulturutövande kvinnors villkor till ditt event? Vare sig om det är på internationella kvinnodagen eller någon av årets andra dagar så kan jag ställa upp och prata om mina erfarenheter som klassisk klarinettist och riksspelman.

Rulla till toppen