Tågtunnel 263 – I sägnernas spår

Vad handlar årets föreställning om i projektet Tågtunnel 263?

I år ska vi i projektet Tågtunnel 263 sätta upp “I sägnernas spår” som är en föreställning där Svanskogs Postiljon tar med dig på en resa längs med järnvägen där du får möta såväl fint folk, rallare och mystiska väsen. Hela föreställningen baserar sig på lokala skrönor och myter insamlade från Svanskogs befolkning. Dessutom kommer du att få höra lokal traditionell folkmusik samt nykomponerad musik. Vi gör ett uruppförande i form av två konserter den 13 augusti 2022 i Bollsytunneln i Svanskog.

affisch för Tågtunnel 263 år 2022 med sponsorer

På vilket sätt är Tågtunnel 263 organiserat?

Tågtunnel 263 görs i samverkan mellan flera olika organisationer. Grundidén är alltså min, men projektansvarig är föreningen Folkmusik i Svanskog i samarbete med JÅÅJ. Mina uppdrag är flera, där jag bland annat projektleder, är konstnärlig ledare, kompositör samt en av artisterna i föreställningen.

Hur uppstod idén?

Jag har länge funderat över villkoren för kulturutövande och kulturupplevelser på landsbygden. Vi kan förbättra många villkor, till exempel skrota fördomar som finns kring att landsbygdens kulturuttryck skulle vara av lägre kvalitet än stadens kulturuttryck. En annan skillnad är att det är mer vanligt förekommande att landsbygdsbor åker till staden för kulturupplevlser än tvärtom. Fördomar om kulturkvaliteten på det som levereras på landsbygden stämmer förstås inte, men eftersom invanda normer kan lura oss att tro både det ena och det andra gäller det med buller och bång ställa dem på ända. Därför har jag under flera år undersökt möjligheter för kulturprojekt som kräver landsbygdens förutsättningar, såväl i uttryck som i miljö. Målet är alltså att projekten måste uppföras på landsbygden och inte kan eller bör flyttas till andra ställen. Som ett resultat av mina utforskanden finns nu Tågtunnel 263.

Tågtunnel 263 är en flerårig satsning där vi varje år ska göra en nyskriven föreställning i Bollsbyns 263 meter långa järnvägstunnel i Svanskog. Syftet är att öka tillgängligheten av högkvalitativ kultur på landsbygden, få stadens folk att resa till landsbygden för att uppleva kultur samt använda oss av de konstnärliga rurala uttryck. 

Det är tydligt att många människor har efterfrågat den här sortens satsningar. Samtidigt som de säger att detta är en galen idé så är de också otroligt glada för att vi gör detta och intresserade av att komma på föreställningen. Det visar på det behov och den exentriska nischning som ännu behövs för att göra ett kulturprojekt på landsbygden attraktivt. Jag hoppas självklart att även du kommer och upplever vårt första år!

Kontakt

Är du journalist och vill veta mer om projektets idé och konstnärliga genomförande? Är det en galen eller genial idé? Hör gärna av dig!

Rulla till toppen