Fortbildning i musik för lärare

Fortbildning i musik för lärare i förskola och grundskola

Ibland kan det kännas svårt att lära ut musik och instrument till yngre barn. För det första kan man vara en ovan musikant, för det andra kanske man inte har så mycket utbildning eller fortbildning för lärare i musik. Men även om man är en musikintresserad lärare med begränsade förkunskaper inom musik, så finns det enkla metoder och grepp som du som lärare kan använda för att öka elevernas musikaliska kunskaper.

Musikkurs för lärare

Efter nästan 9 års musikhögskoleutbildning och som legitimerad musiklärare, musiker och riksspelman är det ganska självklart att jag älskar musik och jag har undervisat 4-åringar till 85-åringar. Utöver att själv arbeta med det så hjälper jag gärna andra att utveckla sin utlärningsmetod inom området.

Jag erbjuder därför fortbildning för förskole- och lågstadielärare där jag visar hur man kan arbeta med musik och enkla instrument på ett roligt, enkelt och inspirerande sätt och samtidigt utveckla eleverna utifrån kursplaner i musik. Tillsammans anpassar vi givetvis fortbildningen efter dig, din förkunskapsnivå och dina önskemål.

Gratis fortbildning redan på denna sajt!

Som ett resultat av att jag plötsligt behövde vara ledig från arbete som klasslärare i musik för några år sedan gjorde jag instruktionsvideos till vikarien och eleverna att följa. Som en följd av dessa videos tillkomst har de också använts av andra lärare som inspiration i sin undervisning. Du får gärna använda mina filmer tillsammans med eleverna!

I den här videon visar jag hur man kan tillverka sina egna trumstockar som dessutom är vänligare för hörseln då de inte låter lika starkt som riktiga trumstockar. Målet är att träna såväl slagverksstämma, som rytm, flyt och takt. 

Materialet som ni behöver är:

 • Vitt papper
 • Färgat papper
 • Tejp
 • Penna

I den här videon visar jag hur man ni kan träna enkla rytmkomp i 4/4-takt till förinspelad musik då det hjälper dig som lärare att vara fokuserad på att variera undervisningen och själv visa hur eleverna ska göra. Använd taktfast musik där pulsen hörs ordentligt i musiken eftersom det hjälper osäkra elever att känna pulsen tydligare.

Förutom instruktionsvideorna får du som bonus ta del av min spellista för bra musik att träna till!

Om du vill se fler av mina instruktionsvideos för elever får du gärna besöka min YouTubekanal.

VARMT LYCKA TILL!

Exempel på vad fortbildning i musik kan innehålla

 • Rytmik, takt, puls och rörelse
 • Spela enkla instrument
 • Jobba med sång och talrösten,
 • Arbeta med dynamik (ljudvolym) vilket också kan integreras i övrig undervisning
 • Låtlistor som lämpar sig att använda till olika moment i undervisningen.
 • Stämma en ukulele eller gitarr på enkelt sätt
 • Byta strängar på gitarr eller ukulele
 • Musicera på en liten skolbudget
 • Ämnesintegrera musik med exempelvis svenska eller engelska
 • Appar och musikprogram som underlättar undervisningen.
Utöver detta kan du också få tips på bra litteratur, vikariematerial, hur du kan använda ditt språk och dina instruktioner för att effektivisera elevernas inlärning och mycket mer.
Rulla till toppen