Vad är folkmusik?

Hej!

Idag tänkte jag berätta lite mer om folkmusik, vad det är och vilka instrument man använder. Det är inte helt lätt att orientera sig i folkmusiken då den är så bred och varierar mycket beroende på var den kommer ifrån, men oavsett så är det många intressanta historier kring folkmusiken som kan vara kul att känna till. I detta blogginlägg hoppas jag att ni får svar på åtminstone några av era frågor gällande svensk och västerländsk folkmusik. Trevlig läsning!

folkmusik

Photo by Joel Wyncott on Unsplash

Vad är folkmusik?

Folkmusik är en musikgenre som har funnits under många århundraden. Det är en härlig musikform som utvecklats av människor, kulturer och mötesplatser. Stilen har många grenar och i Sverige relaterar vi den ofta till spelmanstraditionen. Folkmusik var folkets musik och har sitt ursprung i det rurala samhället och i gamla traditioner. Genren som från början bestod av visor och melodier som människor sjöng och spelade tillsammans har med tiden har utvecklats. Nu finns flera underkategorier såsom modern folkmusik, folkrock, elektronisk folkmusik med flera.

Folkmusik är ofta relaterad till musik som framförts under högtider och ceremonier eller som hör till olika nationella, regionala eller lokala kulturer och historiska händelser. En del av traditionen är visor och melodier som har fortlevt, stannat kvar i traditioner och återger en berättelse av något som hänt. Det kan också vara bruksmusik som man dansade till, brudmarscher till vigseln och så vidare. Eftersom musiken har förändrats beroende på vem som spelat den och hur den har förts vidare är en del låtar lika originalkällan medan annan musik antagligen inte skulle vara igenkännlig för dåtidens spelmän.

Var kommer folkmusik ifrån?

Begreppet folkmusik användes runt om i hela Europa under 1700-talet och har genom åren inneburit flera olika musikstilar från medeltiden och framåt. Folkmusiken härstammar från många platser och har stor spridning inom både Sverige och Europa. Musiken har ofta en egen karakteristisk stil som varierar mellan landskap, socknar och byar. Andra influenser finns även från länder som Tyskland, Polen, Ryssland och Östeuropa men också från sjöfarts- och handelsnationer som England, Irland och Nederländerna.

Folkmusik tillhör en så kallad improvisationskultur vilket innebär att musiken är väldigt gehörstraderad och därmed spelas väldigt olika på grund av anpassningar till den egna musikern. Det finns också belägg för att folkmusik är influerad av kyrkomusiken och den klassiska musiken, framförallt under tidsepoken barocken.

Folkmusik - vilka instrument spelar man?

Vilka instrument som tillhör folkmusiken har varierat genom åren. En gång i tiden använde man även slagverk och andra militärt orienterade musikinstrument i framförandet av folkmusik men år 1648 förbjöds detta. Den så kallade bytrumman var vanlig förr. Man använde den för att samla eller varna människorna i byn och under till exempel marknadsdagar använde man även trumma ihop med andra instrument så slagverk förekom ibland ändå.

Det vanligaste instrumentet som folkmusiker använder är fiol och nyckelharpa. Ett instrument som man använde för riktigt längesedan var hummeln, en slags långharpa och föregångaren till cittran. Andra instrument som är välanvända inom folkmusik är klarinett och durspel. Folkmusiker använde ofta även säckpipa under en viss period. I den nyare typen av folkmusik blandar man gärna de traditionella instrumenten med nyare instrument såsom gitarr, saxofon och mandola.

Folkmusik - vilka låtar spelar man?

Folkmusiken är en variation av gamla visor, sånger och instrumentalmusik. Spelmännen framförde musiken på gehör. Beroende på hur en generation har spelat musiken, satt sin personliga prägel på den och lärt ut den till nästa generation har musiken med tiden har musiken förändrats olika mycket. Exempel på folkmusik som du kan söka efter är bland annat följande: 

 • ”Sydjämtsk polska efter Anton Sundvisson”, 
 • ”Karlsborgsvisan”, 
 • ”Rätt nu lider det åt Mikaeli”, 
 • ”Polska från Eda” och 
 • ”Särna gamla brudmarsch”.

För att hitta fler låtar kopplade till folkmusik är det en god idé att titta i till exempel låtsamlingen ”Svenska låtar” som är en omfattande samling av svensk folkmusik i 24 delar.

Hur lär man sig folkmusik?

Att lära sig spela och sjunga folkmusik är inte helt enkelt. Sättet man sjunger på ska ligga nära hur man talar. Tonen ligger långt fram i munnen och man betonar gärna konsonanterna istället för vokalerna. Folkmusik består också mycket av improvisationer och drillar. Drillarna är när man snabbt och jämt upprepar en föreskriven huvudnot omväxlande med en närliggande ton. För att lära sig spela eller sjunga folkmusik är det bra att gå en kurs i folkmusik och lära sig både instrumentet, sången och den historiska bakgrunden. På så sätt får man lära sig traditionen med folkmusik direkt från en spelman eller musiklärare som är kunnig inom genren. Det kräver tålamod och träning men så är det ju med allt man ska lära sig!

Vilka kända folkmusiker finns?

För dig som är intresserad av traditionell musik är det värt att läsa på mer om spelmännen som var aktiva från 1700-talet fram till tidigt 1900-tal. För att nämna några spelmän så kan du exempelvis lyssna och läsa in dig på

 • Hultkläppen från Hälsingland
 • Lapp-Nils från Jämtland
 • Timas Hans och Pekkos Per från Dalarna,
 • Pelle Fors från Östergötland, och
 • Lorens Brolin från Skåne.

Tittar man på kända folkmusiker från 1900-talet och framåt så finns bland annat

 • August Strömberg,
 • Viksta-Lasse,
 • Nelly Östlund,
 • Eric Sahlström, med flera.

Det är många gånger svårt att veta vem som är upphovsperson till en låt eftersom låtarna är så gamla, man spelar på gehör och många spelar låtarna. Därför brukar man säga att det är en tradlåt man spelar. För att visa vilken spelmans stil som präglar sättet man lärt sig låten säger man exempelvis “Polska efter Hultkläppen”.

Hur kan folkmusik låta?

Folkmusik låter på så oerhört många olika sätt eftersom man använder olika dialekter i olika delar av Sverige. Dessutom finns den moderna folkmusikens uttryck också. Här kommer ett exempel på hur traditionell folkmusik från södra Värmland kan låta.

Köp musik och onlinekurser här!

Nu har du läst om en hel del bakgrundsfakta kring traditionell musik och därför kan det också vara läge att fördjupa sig ytterligare. Nedan kommer därför tips såväl nothäften, CD:s som onlinekurser som du kan ta del av för att fortsätta upptäcka musiken på de sätt som passar dig.

Rulla till toppen